Cập nhật BCTC quý 4 chiều 18/01: Bất động sản, thép, cao su, thủy sản, dệt may đều cắm đầu đi xuống

Admin

Trong khi đó, CHP, Sasco, Phốt pho Apatit (PAT) báo lợi nhuận năm 2022 tăng bằng lần.

- LNTT Ngân hàng VIB đạt 2.767 tỷ đồng trong quý 4, luỹ kế cả năm đạt 10.581 tỷ đồng.

- Cao su Đồng Phú (DPR) lỗ 200 tỷ đồng trong quý 4, cả năm lỗ 198 tỷ đồng.

- Hai doanh nghiệp thuỷ sản đều giảm lãi mạnh trong quý 4, cụ thể, IDI giảm 72%, ACL giảm 81% nhưng nhờ kết quả cao của 3 quý đầu năm, LNTT cả năm vẫn tăng 3 chữ số.

- Vướng "lùm xùm" đâm đơn kiện Amazon, Gilimex (GIL) báo lãi thấp nhất trong vòng 21 quý, giảm 87% so với cùng kỳ.

- Gang thép Cao Bằng (CBI) báo lỗ 34 tỷ đồng trong quý 4, LNTT cả năm chỉ 6 tỷ đồng, giảm 98%.

- Vocarimex (VOC) lỗ 135 tỷ đồng trong quý 4, cả năm lỗ 46 tỷ đồng.

- Hoạt động kinh doanh tại nhà ga Tân Sơn Nhất dần phục hồi, Sasco (SAS) lãi quý 4 gấp 37 lần cùng kỳ, LNTT cả năm 230 tỷ, tăng 76 lần.

- PAT thu về 196 tỷ LNTT, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ kết quả tích cực của 3 quý đầu năm, LNTT năm 2022 đạt 1.016 tỷ đồng, tăng gần 3 lần cùng kỳ.

- LNTT Nhựa Tiền Phong (NTP) giảm 42% còn 81 tỷ đồng trong quý 4, cả năm đạt 564 tỷ đồng, tăng 2%.

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4

Cập nhật BCTC quý 4 chiều 18/01: Bất động sản, thép, cao su, thủy sản, dệt may đều cắm đầu đi xuống - Ảnh 1.

Những doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4

Cập nhật BCTC quý 4 chiều 18/01: Bất động sản, thép, cao su, thủy sản, dệt may đều cắm đầu đi xuống - Ảnh 2.
Cập nhật BCTC quý 4 chiều 18/01: Bất động sản, thép, cao su, thủy sản, dệt may đều cắm đầu đi xuống - Ảnh 3.
Cập nhật BCTC quý 4 chiều 18/01: Bất động sản, thép, cao su, thủy sản, dệt may đều cắm đầu đi xuống - Ảnh 4.
Cập nhật BCTC quý 4 chiều 18/01: Bất động sản, thép, cao su, thủy sản, dệt may đều cắm đầu đi xuống - Ảnh 5.
Cập nhật BCTC quý 4 chiều 18/01: Bất động sản, thép, cao su, thủy sản, dệt may đều cắm đầu đi xuống - Ảnh 6.