Xe - Công nghệ

Smartphone có nghe lén khi người dùng nói chuyện?

Nhiều người dùng khẳng định smartphone của họ 'nghe lén' các lần trò chuyện để lấy thông tin nhằm hiển thị quảng cáo chính xác hơn, điều này có đúng?