Tiêu dùng

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo đáp ứng đủ vốn cho doanh nghiệp xăng dầu

Các ngân hàng thương mại cần chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.