Tiêu dùng

Giá xăng dầu cùng giảm

Giá xăng dầu trong nước ngày 23/11, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng giảm. Trong đó, xăng RON 95-III giảm 506 đồng, dầu diesel giảm 605 đồng/lít.