Tiêu dùng

5 hội chợ triển lãm sẽ tổ chức đầu năm 2024 tại Hồng Kông

Hội chợ triển lãm tại Hồng Kông là cầu nối để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia, tìm kiếm nguồn cung.