Thị trường

Giá gạo xuất khẩu giảm 35 USD/tấn

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, so với cuối tháng 8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm 35 USD/tấn.