Sức khỏe

Khi người già chăm lên mạng

Nếu sử dụng đúng mục đích, internet có thể giúp người già ngừa bệnh Alzheimer; được kết nối với bạn bè, người thân giúp họ bớt cảm thấy cô đơn, thậm chí tránh trầm cảm