Giáo dục

Hải Phòng: Học sinh ngạt khí ô tô không được xét đặc cách vào lớp 10

Theo quy chế tuyển sinh vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hải Phòng không xét đặc cách vào trường công lập cho học sinh ngạt khí trong ô-tô ở thị trấn Trường Sơn