Doanh nghiệp

Những thế hệ F2 nhà đại gia Việt: Sở hữu cổ phần cả nghìn tỷ nhưng không giữ chức vụ nào trong công ty gia đình

Mặc dù không nắm giữ chức vụ nào nhưng những thiếu gia, ái nữ nhà đại gia Việt dưới đây vẫn nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá cả nghìn tỷ đồng.