Doanh nghiệp

Sasco của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn lận đận với dự án nghỉ dưỡng ở Lâm Đồng

Trong năm 2022, Thành phố Đà Lạt đã kiến nghị xử lý hàng loạt dự án chậm tiến độ trong đó có dự án KDL nghỉ dưỡng Suối Hoa.