Doanh nghiệp

19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thay đổi ra sao sau khi về chung 'mái nhà' Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp?

Tính riêng trong năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty thuộc CMSC đạt 1,87 triệu tỷ đồng chiếm 20% GDP cả nước