Bất động sản

Từng sôi sục vì sốt đất và được ví như Đà Lạt của Tây Nguyên, nơi đây sẽ trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ khu vực vào năm 2045

Ngày 29/11/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1492/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045.