Bức tranh toàn cảnh mùa BCTC quý 3/2023 đã hoàn chỉnh: Những nhóm ngành nào vượt trội?

Admin

Chứng khoán, than, xăng dầu là những ngày có kết quả kinh doanh tốt nhất trong quý vừa qua.

Doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2023:

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 1.

Vietnam Airlines (HVN) báo quý 3 lỗ 2.131 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp khác ghi nhận lỗ trong quý 3 gồm Pomina, VNG, Hòa Bình, Lộc Trời, Minh Phú, ...

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 2.

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 3.

Sunshine Homes (SSH) thiết lập mức đỉnh lợi nhuận mới khi báo lãi trước thuế 673 tỷ đồng, tăng 616% so với cùng kỳ năm trước.

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 4.

Các doanh nghiệp khác đạt tăng trưởng cao trong quý 3 gồm Vinafood II (440%), Vietjet (350%), Vietravel (390%), An Gia (305%), ...

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 5.

Ngành bán lẻ trừ ADC Bookstore đều ghi nhận LNTT quý 3 giảm, trong đó FPT Retail giảm tới 99%.

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 6.

Ngành bất động sản có Sunshines Homes, An Gia, Sudico, Tân Tạo, ... lãi quý 3 tăng mạnh. Lỗ lớn nhất ngành là CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR).

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 7.

Chứng khoán là một trong những ngành có kết quả tích cực nhất quý rồi với nhiều công ty tăng trưởng cao

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 8.

Nhóm dầu khí có BSR và PV Chem tăng trưởng cao trong quý 3 với mức tăng trưởng lần lượt là 604% VÀ 302%.

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 9.

Dệt may khó khăn, đa số lợi nhuận doanh nghiệp giảm trong quý 3

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 10.

Đa số LNTT doanh nghiệp điện giảm trong quý 3

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 11.

Kido Group, Interfoods, Vocarimex là những doanh nghiệp tăng trưởng đầu ngành F&B trong quý 3

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 12.

ACV, Vietjet tăng trưởng lợi nhuận quý 3, nhóm dịch vụ hàng không tăng tốt

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 13.

LNTT OCB tăng cao nhất ngành

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 14.

LNTT quý 3 của hầu hết các công ty phân phối xe giảm mạnh

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 15.

Lộc Trời bất ngờ lỗ lớn, LNTT HAGL giảm nhẹ 2% trong quý 3

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 16.

Đạm Hà Bắc báo lỗ; Lợi nhuận Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, DAP Vinachem đồng thời giảm mạnh trong khi các công ty còn lại tăng cao trong quý 3

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 17.

Nhóm than có nhiều doanh nghiệp lợi nhuận quý 3 tăng trưởng cao so với cùng kỳ

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 18.

Những doanh nghiệp thép lớn như HPG, HSG, NKG, Tôn Đông Á có lãi trong quý này trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn lỗ hơn 100 tỷ

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 19.

Nhóm thủy sản, tỷ lệ doanh nghiệp có lợi nhuận giảm chiếm đa số

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 20.

Các công ty xi măng đều báo lỗ quý 3

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 21.

Nhóm xăng dầu có kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm đều tốt hơn so với cùng kỳ

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 22.

Quý này, Coteccons lãi trước thuế 86 tỷ, HBC lại lỗ 163 tỷ đồng

BCTC quý 3/2023 ngày 1/11: Hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố, bức tranh tài chính quý 3 đã gần hoàn chỉnh - Ảnh 23.

Nhóm dược phẩm, phần lớn lợi nhuận quý 3 tăng trưởng âm.